Bauskas rajona pagasti

Zemgales dienvidaustrumos novietotais Bauskas rajons tika dibināts 1949. gadā (Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā) un ietvēra sevī 15 ciemus ar rajona centru Bauska. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas šie ciemi tika pārdēvēti par pagastiem, saglabājot iepriekšējos nosaukumus:
1. Bārbeles, 2. Brunavas, 3. Ceraukstes, 4. Codes, 5. Dāviņu, 6. Gailīšu, 7. Īslices, 8. Mežotnes, 9. Pilsrundāles, 10. Skaistkalnes, 11. Stelpes, 12. Svitenes, 13. Vecsaules, 14. Vecumnieku, 15. Viesturu. Izņēmums bija Iecava, kas vēl Latvijas Padomju Sociālistiskās Latvijas periodā tika dēvēta par pilsētciemu, bet vēlāk kļuva par neatkarīgu novadu. Bauskas rajons robežojās ar citiem rajoniem - Aizkraukles, Jelgavas, Ogres un Rīga rajonu, bet dienvidos ar Lietuvu.

Latvijas Administratīvās reformas rezultātā 2009. gadā tika likvidēti rajoni un tā vietā Latvija tika sadalīta krietni lielākā skaitā novados, kas vairumā gadījumu sava nelielā iedzīvotāju skaita dēļ nav spējīgi piesaistīt nopietnas investīcijas vai ES finansējumu. Pēc reformas Bauskas rajons tika sadalīts Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados un Bauskas rajons juridiski pārtrauca eksistēt. Tautas atmiņā un sarunvalodā tas gan joprojām pastāv un paredzams, ka tik ātri neizzudīs.
Materiāla tapšanu finansiāli atbalstīja Lietuvas 24 credit - paskola internetu.

Subscribe to Bauskas RP RSS